Η Ποιότητα ζωής είναι πολυσήμαντη και υποκειμενική, αν εξαιρεθεί η ψυχοσωματική υγεία, στην οποία οδηγούμαστε μέσα από την άσκηση, τη σωστή διατροφή, την προσωπική ισορροπία, τη διαχείριση του άγχους και τις ομαλές κοινωνικές σχέσεις.

imagesCA17NQBS.jpg

=